Εμπορικά δάνεια για επιχειρηματική ανάπτυξη

Τα εμπορικά επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν την πιο διαδεδομένη προσέγγιση για τη χρηματόδοτηση επιχειρήσεων. Προσφέρουν πλήθος πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές τραπεζικού δανεισμού, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικές επιλογές για όσους επιχειρηματίες αναζητούν κεφάλαια. Παρά τη δημοφιλία τους, υπάρχουν και ορισμένα σημεία που οι αιτούντες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα.business-361488_960_720

Τα κυριότερα κίνητρα που προσφέρουν είναι τα εξής:

  • Τα επιχειρηματικά δάνεια έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε κρίσιμα κεφάλαια με χαμηλό κόστος.
  • Τα δάνεια είναι μακροπρόθεσμα, συνήθως μεταξύ 3 – 10 χρόνων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να τα ξεπληρώσουν, αφού έχουν μεγαλώσει τον κύκλο συναλλαγών τους.
  • Ο συνδυσμός χαμηλών επιτοκίων και μακράς περιόδου αποπληρωμής συντελούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας χρεοκοπίας.
  • Συνήθως τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε υψηλά ποσά, με αποτέλεσμα όλα η αναγκαία αρχική χρηματόδοτηση μιας εταιρείας να καλύπτεται από ένα και μόνο δάνειο.
  • Κάποιες φορές επίσης, τα δάνεια αυτά δίνονται χωρίς εγγύηση προσωπικής περιουσίας.
  • Δεν παραχωρείται ποσοστό συνιδιοκτησίας της εταιρείας σε αντίθεση με τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, όπου απαιτείται ποσοστό των μετοχών της επιχείρησης για την απελευθέρωση κεφαλαίων.

Είναι λοιπόν φανερό, πως τα προαναφερθέντα πλεονέκτηματα καθιστούν τα επιχειρηματικά δάνεια την πιο συμφέρουσα λύση και πολλές φορές αποτελούν μονόδρομο για όσους αναζητούν κεφάλαια για την έναρξη της εταιρείας τους. Προτού όμως τρέξετε να υποβάλλετε αίτηση, οφείλετε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

  • Είναι δύσκολο να σας εγκριθεί τέτοιο δάνειο εάν δεν έχετε άψογο πιστωτικό ιστορικό. Ακόμα και ένα μικρό πιστωτικό ολίσθημα (π.χ. μια καθυστέρηση πληρωμής δόσης) ενδέχεται να αποβεί μοιραία για την αίτησή σας.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι πολύ απαιτητική και θα χρειαστεί να παρουσιάσετε ένα αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο. Κατ’ ουσίαν, θα πρέπει να πείσετε την τράπεζα ότι η δανειοδότησή σας αποτελεί μια κίνηση χαμηλού ρίσκου για την ίδια.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται ως εγγύηση ένα μέρος της προσωπικής περιουσίας του αιτούντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια περιουσίας σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας.