Η Σημασία ενός Εξειδικευμένου Χρηματοοικονομικού Broker

Με τον όρο “εξειδικευμένος χρηματοοικονομικός broker”, εννοούμε μια σειρά από διάφορες εταιρείες-broker ή αλλιώς “μεσίτες”, οι οποίες διαμεσολαβούν μεταξύ ενός ενδιαφερόμενου πελάτη που θέλει να επενδύσει το κεφάλαιό του και της εκάστοτε εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Οι διάφοροι εξειδικευμένοι brokers παίζουν μεγάλο ρόλο στην τοποθέτηση επενδύσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και χρησιμοποιούνται από τον εν δυνάμει επενδυτή ανάλογα με τις ανάγκες του, τις προσωπικές του προτιμήσεις αλλά και τις αγορές που θέλει να επενδύσει.download-46

  • Αρχικά, υπάρχουν πολλά είδη εταιρειών-broker που εξειδικεύονται σε διάφορα είδη αγορών, όπως χρηματιστηριακές, συναλλάγματος, δυαδικών δικαιωμάτων (binary options) κλπ. Συγκεκριμένα, ένας χρηματοοικονομικός broker μπορεί να προσφέρει μια σειρά προϊόντων από μια αγορά (π.χ. διάφορες συναλλαγματικές ισοτιμίες) ή και συνδυασμό προϊόντων από διάφορες αγορές (π.χ. προϊόντα από την αγορά συναλλάγματος αλλά και δυαδικά δικαιώματα).
  • Οι περισσότεροι brokers τέτοιου τύπου διαθέτουν πλέον online πλατφόρμες συναλλαγών, με τις οποίες μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να επενδύσει όποτε επιθυμεί, από την άνεση του σπιτιού του. Επίσης, πολλές εταιρείες προσφέρουν 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών, σε πολλές γλώσσες και με διάφορους τρόπους επικοινωνίας.
  • Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές είναι συνήθως δύο ειδών: εταιρείες που διοχετεύουν απευθείας τις εντολές αγοραπωλησιών των πελατών τους στη διατραπεζική αγορά και πραγματοποιούνται οι συναλλαγές αυτόματα, αλλά και αυτές που πραγματοποιούν τις αγοραπωλησίες των πελατών τους μέσω dealing desk (δε διοχετεύουν τις συναλλαγές των πελατών στη διατραπεζική αγορά).
  • Επίσης, η κάθε εταιρεία διατηρεί την έδρα της ή τα υποκαταστήματά της σε διάφορες χώρες. Ο εκάστοτε επενδυτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ εταιρειών που εδρεύουν σε μεγάλες χώρες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαθέτουν επαρκείς ελέγχους κεφαλαίων. Υπάρχουν όμως και εταιρείες που έχουν τις έδρες τους σε μικρότερες χώρες με ελλιπείς ελέγχους κεφαλαίων, όπου κάποιες φορές είναι σύνηθες το φαινόμενο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
  • Τέλος, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να ελέγχονται από τον ρυθμιστικό φορέα της χώρας στην οποία εδρεύουν. Υπάρχουν και αυτές που δεν πράττουν ανάλογα, όμως και σε αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο των πελατών πολύ απλά δεν είναι εξασφαλισμένο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *