Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην Κύπρο

Αν σκοπεύετε να στήσετε τη δική σας επιχείρηση στην Κύπρο, τότε η χρηματοδότηση είναι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που πρέπει να ρυθμίσετε. Θα πρέπει, φυσικά, να έχει προηγηθεί ενδελεχής έρευνα, λεπτομερής σχεδιασμός του επιχειρηματικού πλάνου και συστηματική καταγραφή των ευκαιριών και των αδυναμimages-8ιών που ενδέχεται να προκύψουν. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτείτε το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι απαραίτητο να βρείτε λογιστή από την Κύπρο, προκειμένου να γλιτώσετε χρόνο και χρήμα, καθώς οι Κύπριοι λογιστές γνωρίζουν άψογα τη νομοθεσία της χώρας τους και μπορούν να σας παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, που μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Παρακάτω παρατίθενται μερικοί τρόποι, που πρέπει να έχετε υπόψη, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στην Κύπρο:

Τραπεζική χρηματοδότηση

Αν έχετε καταρτίσει ένα άψογο επιχειρηματικό πλάνο, μπορείτε να πάτε με αυτό στην τράπεζα με την οποία επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Είναι σημαντικό για την τράπεζα να γνωρίζει πώς τα χρήματα, που θα σας προσφέρει, θα αξιοποιηθούν για την εκκίνηση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Χρηματοδότηση μέσω χρηματιστηρίου

Ρίχνοντας την επιχείρησή σας στα βαθιά νερά ενός χρηματιστηρίου, μπορείτε να ελπίζετε στη συγκέντρωση κεφαλαίων για μελλοντική διεύρυνση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Αν επιθυμείτε να κινηθείτε με σχετική ασφάλεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρηματιστήριο που φημίζεται για την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων και προσελκύει τέτοιου είδους επενδυτές, όπως το AIM του Λονδίνου.

Κρατική ενίσχυση

Η Κύπρος ενισχύει χρηματοοικονομικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις, δάνεια ή απλώς οικονομική υποστήριξη. Συμβουλές μπορείτε να λάβετε από τον διαδικτυακό τόπο της Κυπριακής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων: http://www.investcyprus.org.cy/

Ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί άμεσα τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε τις δυνατότητες για δάνεια, εγγυήσεις και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα και επιλέξτε τον επιχειρηματικό τομέα που σας αφορά: http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_el.htm

Φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα

Αξίζει να διερευνήσετε το ευρύ φάσμα ευκαιριών και κινήτρων που προσφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου για να μάθετε περισσότερα: http://www.mcit.gov.cy