Πηγές χρηματοδότησης στις κυπριακές επιχειρήσεις

Ανέκαθεν οι επιχειρήσεις χρειάζονταν κάποιες πηγές χρηματοδότησης, εσωτερικές και εξωτερικές. Ως εσωτερικές πηγές νοούνται οι εισροές κεφαλαίων από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους ή ιδιόκτητες ενώ, αντίθετα, ως εξωτερική πηγή χρηματοδότησης αναφέρεται η εξεύρεση νέων οικονομικών κεφαλαίων πέρα από το στενό περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να συμβεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαγορά της εταιρacademyείας από έναν μεγαλύτερο όμιλο και την ταυτόχρονη εισροή κεφαλαίου, καθώς και με άλλους καινοτόμους τρόπους.

Στην Κύπρο, μετά την τροποποίηση νομοθετικής ρύθμισης διευκολύνθηκε αρκετά η εισαγωγή αυτών των νέων και καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο εντοπίζονται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και φυσικά στις μεταφορές . Μέχρι πρότινος η παραδοσιακή αγορά της Κύπρου περιοριζόταν στους γνωστούς τρόπους χρηματοδότησης. Κύριος χρηματοδότης υπήρξε το κράτος, κυρίως στον τομέα των κατασκευών, ενώ οι λοιπές επιχειρήσεις είτε ντόπιων είτε εξωτερικών συμφερόντων περιορίζονταν στη χρηματοδότηση από τα ιδιωτικά κεφάλαια των ιδιοκτητών και των μετόχων. Σημαντικός χρηματοδότης φυσικά είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και τα τελευταία χρόνια τα κεφάλαια έχουν περιοριστεί αρκετά λόγω της κρίσης.

Σε αυτή την κατάλληλη συγκυρία έκαναν την εμφάνισή τους, νέοι τρόποι χρηματοδότησης όπως το crowdfunding. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών επικοινωνίας, μαζεύονται αρκετοί χρηματοδότες με σκοπό να στηρίξουν μια επιχείρηση, ένα νέο επιχειρηματικό project ή μια νέα ιδέα. Πιστεύουν σε αυτό και το ενισχύουν οικονομικά. Πολλές φορές τα ποσά δεν είναι μεγάλα. Όταν όμως συγκεντρώνονται εκατό και περισσότεροι πιθανοί χρηματοδότες, ακόμα και είκοσι ευρώ από τον καθένα είναι αρκετά.

Ήδη αυτή η μορφή χρηματοδότησης γνωρίζει μεγάλη απήχηση στις χώρες του εξωτερικού, ενώ έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα και στην Κύπρο. Υπάρχουν μικρές κυρίως επιχειρήσεις που έκαναν το ξεκίνημά τους χάρη στο κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε μέσω crowdfunding. Οι περισσότερες startups ανά τον κόσμο προτιμούν αυτή την τεχνική χρηματοδότησης από το να πάρουν δάνειο από τράπεζα ή να βρουν το κεφάλαιο από έναν ήδη καταξιωμένο επιχειρηματία, καθώς γεννιούνται υποχρεώσεις οι οποίες ίσως είναι αδύνατο να καλυφθούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *