Πλεονεκτήματα του Δανεισμού με Υποθήκη την Εταιρική Ακίνητη Περιουσία

Εάν επιθυμείτε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, ο δανεισμός είναι μία εξαιρετική επιλογή που θα αυξήσει το κεφάλαιό σας και θα σας επιτρέψει να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ανάπτυξης. Ωστόσο, οι τράπεζες και οι υπόλοιποι φορείς δανεισμού χρειάζονται κάποια μορφή εγγύησης. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να κάνουν δεκτή την αίτηση δανεισμού σας. Για να αποφύγετε μία αρνητική απά190389187ντηση, λοιπόν, είναι απαραίτητη η εξεύρεση της σωστής μορφής εγγύησης.

Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές δανεισμού είναι και το δάνειο με υποθήκη την εταιρική ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ως εχέγγυο. Για παράδειγμα, εάν διαθέτει ιδιόκτητη έδρα η επιχείρηση καλείται να χρησιμοποιήσει αυτό το ακίνητο για να αιτηθεί κάποιο δάνειο. Ως αποτέλεσμα, το ακίνητο αξιολογείται και είτε γίνεται δεκτή είτε απορρίπτεται η αίτηση δανείου.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσιολογικό να διαφέρει το ποσό δανεισμού που γίνεται δεκτό κάθε φορά. Η πιο σημαντική παράμετρος για να καθοριστεί το ακριβές ποσό δανεισμού είναι, χωρίς αμφιβολία, η αντικειμενική και η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου. Εναλλακτικά, υπάρχει η επιλογή της χρήσης ενός ακινήτου που δεν είναι καν ιδιόκτητο. Σε μία τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει ως εγγύηση.

Τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση της ακίνητης περιουσίας ως εγγύηση και ως υποθήκη για την αίτηση δανεισμού είναι πολλά. Πρώτον, ακόμη και χωρίς κανένα άλλο κεφάλαιο η επιχείρηση ενδέχεται να βρει διέξοδο και να λάβει τα χρήματα που χρειάζεται μία δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της πιστωτικής ικανότητας της επιχείρησης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα έχει να κάνει με την απουσία υπέρογκων τόκων στο ήδη αποκτηθέν δάνειο.

Συνεπώς, εάν υπάρχουν ακίνητα στην κατοχή της επιχείρησης, αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν μία εξαιρετική επιλογή ως προς τον δανεισμό της. Μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να αντεπεξέλθει είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα στις οικονομικές της υποχρεώσεις, δίχως να διακινδυνεύουν το μέλλον της.