Χρηματοδότηση εμπορικών φορτηγών οχημάτων – πώς διαμορφώνεται το σύστημα;

Πολλές από τις σύγχρονες επαγγελματικές δραστηριότητες απαιτούν τη χρήση επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων. Οι ανάγκες χρηματοδότησης, μίσθωσης ή αγοράς φορτηγών ικανοποιούνται κυρίως με τρεις διαφορετικοsolomos_bus_station_by_night_nicosia_republic_of_cyprusύς τρόπους.

Οι δέσμιες εταιρίες χρηματοδότησης είναι οι θυγατρικές εταιρίες που έχουν ως μοναδικό τους σκοπό τη χρηματοδότηση των πελατών της μητρικής εταιρίας. Πρόκειται για το κύριο όπλο των μεγάλων εταιριών του χώρου στην προσπάθειά τους να κάνουν πωλήσεις φορτηγών. Κατά καιρούς η χρηματοδότηση αυτού του είδους υπήρξε αρκετά ελεύθερη ως προς τα κριτήριά της, με αποτέλεσμα αυτή η χαλαρότητα του παρελθόντος να έχει οδηγήσει σήμερα σε σοβαρές αθετήσεις πληρωμών και τελικά στην επακόλουθη μεγαλύτερη αυστηρότητα στις χρηματοδοτήσεις. Αναπόφευκτη είναι η σταδιακή μείωση των πωλήσεων φορτηγών και ρυμουλκούμενων, καθώς οι εν δυνάμει πελάτες αντιμετωπίζουν σκληρότερες προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Πάντως οι δέσμιες εταιρίες χρηματοδότησης θα αποτελούν πάντα έναν σημαντικό παράγοντα στον τομέα της χρηματοδότησης εμπορικών φορτηγών.

Υπάρχουν όμως και οι ανεξάρτητες εταιρίες χρηματοδότησης, οι οποίες δεν έχουν καμία σύνδεση με τους κατασκευαστές, αλλά έχουν ως σκοπό το κέρδος από τη χρηματοδότηση, όχι ειδικά οχημάτων αλλά και άλλου εξοπλισμού. Οι εταιρίες αυτές προσφέρουν μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση χρηματοδότησης, σε σχέση με την περίπτωση δέσμιας εταιρίας, με ανταγωνιστικές προσφορές, ενώ παράλληλα έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας χρηματοδότησης απεριόριστου αριθμού φορτηγών. Επίσης μπορούν να προσφέρουν προσαρμοσμένες συμφωνίες με ειδικές παραμέτρους, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, ενώ απευθύνονται ακόμη και σε πελάτες με κακή πιστοληπτική ικανότητα, των οποίων οι επιλογές είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες.

Ένας τρίτος τρόπος χρηματοδότησης επαγγελματικών φορτηγών είναι τα προγράμματα χρηματοδότησης in-house, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως τις μικρότερες εταιρίες και είναι επωφελή για εμπόρους και πελάτες. Στην περίπτωση αυτή η εμπορική εταιρία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ανεξάρτητος χρηματοδότης, κερδίζοντας και από τη χρηματοδότηση παράλληλα με την καθεαυτή πώληση, και προκαλώντας έτσι μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα φορτηγά της. Παρά τους περιορισμούς, το μοντέλο αυτό είναι πιο άμεσο για τον πελάτη, ο οποίος δεσμεύεται από μια μόνο επαγγελματική συμφωνία, ενέχει όμως και το ρίσκο του δανεισμού για τον έμπορο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *