Χρηματοδότηση επιχειρήσεων: Οι νέες τάσεις

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι όλες οι επιχειρήσεις κάποια στιγμή στην πορεία τους χρειάζονται μια μορφή χρηματοδότησης, είτε ως δάνειο είτε ως επιχορήγηση είτε ωςεπέκταση κεφαλαίου. Φυσικά αυτό μπορεί να συμβεί τόσο στην έναρξη λειτουργίας και στη φάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης όσο και σε κάποιο επόμενο στάδιο λειτουργίας.

Μια εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερη μορφή χρηματοδότησης είναι το λεγόμενο “inventory financing”, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση η χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά υλικών και εμπορευμάτων.

Τι ακριβώς είstock-exchange-921608_960_720ναι το “inventory financing” ;

Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή πίστωσης ή δανείου για επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Σκοπός αυτού του δανείου είναι η επιχείρηση να αποκτήσει ρευστό κεφάλαιο, ώστε να αγοράσει προϊόντα προς πώληση. Τα προϊόντα αυτά, πάντα υλικά, ταυτόχρονα έχουν και την έννοια της υποθήκης, καθώς σε μια ενδεχόμενη αποτυχία αποπληρωμής του δανείου τότε τα προϊόντα αυτά κατάσχονται και η αξία τους επιστρέφεται στον φορέα που χορήγησε το δάνειο. Αυτή η μορφή δανείου βοηθά τις εταιρείες, όταν πρέπει να αποπληρώσουν τους προμηθευτές τους προτού προλάβουν να πουλήσουν όλο το εμπόρευμά τους. Επιπλέον είναι ωφέλιμο για εποχιακές επιχειρήσεις.

Παρακάτω αναλύονται κάποιοι τρόποι με τους οποίους το Inventory Financing μπορεί να ωφελήσει μια επιχείρηση.

  • Οι αποθήκες της επιχείρησης είναι πάντα γεμάτες. Αυτό έχει σημασία κυρίως από την πλευρά του πελάτη, καθώς ένα μαγαζί χωρίς ή με λίγα προϊόντα δίνει την αίσθηση του εγκαταλειμμένου ή του μαγαζιού που πρόκειται να κλείσει. Έτσι, μειώνεται ταυτόχρονα η αξιοπιστία αλλά και οι μελλοντικές πωλήσεις της επιχείρησης.
  • Τα δάνεια αυτά είναι μια εξαιρετική λύση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κατάφεραν να λάβουν ένα δάνειο με τον συμβατικό τρόπο. Σε περίπτωση δηλαδή που η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης είναι μικρή, ένα τέτοιο δάνειο μπορεί να τη σώσει από πολλές δυσάρεστες καταστάσεις.
  • Μία εποχιακή επιχείρηση με αυτό το δάνειο μπορεί να δημιουργήσει μια σανίδα σωτηρίας για το μέλλον της, καθώς θα είναι σε θέση να προμηθευτεί εμπόρευμα ακόμα και σε περιόδους μειωμένων τιμών.