Όταν η Κύπρος έκλεισε τις τράπεζές της

Κατά τη μεγάλη οικονομική κρίση, που έλαβε χώρα το 2013, οι κυπριακές τράπεζες έμειναν κλειστές για 12 ημέρες και συγκεκριμένα για την περίοδο από 20 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, μview_of_nicosia_the_capital_of_republic_of_cyprusετά από κοινή απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Το κλείσιμο των τραπεζών θεωρήθηκε επιβεβλημένο για να αποφευχθεί το λεγόμενο “bank run”, δηλαδη η μαζική προσέλευση των καταθετών με αιτήματα ανάληψης, ως αποτέλεσμα της μειωμένης εμπιστοσύνης στο τραπεζικό συστημα. Είναι γεγονός πως εκείνη την περίοδο, το μέγεθος του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο ήταν δυσανάλογο με την κυπριακή οικονομία, καθώς έφτανε το 800% του Α.Ε.Π.

Τα βασικά σημεία των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

  • Ορίστηκε ανώτατο όριο ημερησίας ανάληψης στα 300 ευρώ.
  • Οι ταξιδιώτες εξωτερικού επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους μέχρι 2.000 ευρώ.
  • Ειδικά για τους φοιτητές στο εξωτερικό επιτράπηκε να τους σταλει έμβασμα μέχρι 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο.
  • Οποιαδήποτε εξαγωγή συναλλάγματος με σκοπό τις επενδύσεις στο εξωτερικό απαγορεύτηκε.
  • Ήταν δυνατή η χρήση επιταγής μόνο για καταθέσεις στο όνομα του δικαιούχου.
  • Οι ενδοκυπριακές συναλλαγές απαιτούσαν διακιολογητικά για τη μεταφορά κεφαλαίων.
  • Οι τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στην Κύπρο, δεν επιτρέποταν να εγκαταλείψουν το νησί έχοντας πάνω από 1.000 ευρώ σε μετρητά μαζί τους.
  • Όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις που έληγαν εκείνη την περίοδο, παρατάθηκαν αυτόματα για έναν μήνα ακόμα. Μετά τη λήξη τους, μόνο ένα μικρό ποσοστό τους μπορούσε να μεταφερθεί σε λογαριασμό όψεως.

Η συμφωνία, που τελικά υπογράφηκε μεταξύ Κύπρου, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιείχε στην βάση της “κούρεμα” κατά 40% των καταθέσεων άνω του ποσού των 100.000 ευρώ. Μετά τη συμφωνία, οι δύο μεγάλες τράπεζες του νησιού, Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου συγχωνεύθηκαν.

Τα capital controls διατηρήθηκαν για 2 χρόνια μετά την επιβολή τους και επέφεραν σημαντικές δυσχέρειες στην οικονομική ζωή της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα το πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας μεταφράστηκε και σε πτώση στον τουρισμό.