7 πτυχία οικονομικών στην Κύπρο

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 7 διαθέσιμα προγράμματα για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο στα οικονομικά στην Κύπρο. Σας τα παραθέτουμε αναλυτικά.

Διοίκηση Επιnicosia_business_buildings_griva_digeni_avenue_nicosia_cyprus_21χειρήσεων – Χρηματοικονομικά

Προσφέρεται απο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι τετραετούς διάρκειας. Οι διαλέξεις γίνονται στα αγγλικά ενώ για τα δύο πρώτα χρόνια προσφέρονται και στα ελληνικά. Στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές διαχείριση προβλημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους δώσει αρχές, γνώσεις και εφόδια για την επίλυσή τους. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.000 ευρώ ανά έτος σπουδών.

Σπουδές στα οικονομικά και στους υπολογιστές

Προσφέρεται από το Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και είναι τριετούς διάρκειας. Οι διαλέξεις γίνονται στα αγγλικά. Ο συνδυασμός οικονομικών σπουδών και πληροφορικής προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στους απόφοιτους του προγράμματος, καθώς τους καθιστά έτοιμους για την αγορά εργασίας και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.950 ευρώ ανά έτος σπουδών.

Τραπεζική

Το πρόγραμμα παρέχεται απο το Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και είναι τριετούς διάρκειας. Γίνεται με τη μέθοδο της “εκπαίδευσης εξ αποστάσεως” – distance learning. Αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση και τις ικανότητες που είναι απαραιτητες στον τραπεζικό τομέα. Στοιχίζει 1.950 ευρώ ανά χρόνο.

Λογιστική και Οικονομικά

Ένα πρόγραμμα από το Κολλέγιο CDA της Κύπρου. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και παρέχονται στην αγγλική γλώσσα. Στοχεύει να παρέχει στους αποφοίτους του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων από τον οικονομικό και επιχειρηματικό κλάδο.

Οικονομικά και Λογιστική

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας από το Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ. Διατείνεται ότι παρέχει όλες τις απαραίτητες τεχνικές και την εμπειρία, στοιχεία που διασφαλίζουν την επιτυχία στον εργασιακό στίβο. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.500 ευρώ ανά έτος σπουδών.

Τραπεζική Διοίκηση

Το πρόγραμμα παρέχεται από το Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και είναι τριετούς διάρκειας. Γίνεται με τη μέθοδο της “εκπαίδευσης εξ αποστάσεως” – distance learning. Επιθυμεί να προετοιμάσει τους φοιτητές για μια επιτυχημένη καριέρα στις επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε όσους απορροφηθούν στον τραπεζικό κλάδο. Το κόστος είναι 1.950 ευρώ ανά έτος.

Οικονομικά και Πληροφορική

Ένα ακόμα πρόγραμμα από το Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ, που είναι τριετούς διάρκειας και στοιχίζει 1.950 ευρώ τον χρόνο. Σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές δυνατές βάσεις στην πληροφορική, έχοντας ταυτόχρονα γνώση των κυριότερων οικονομικών διαδικασιών μιας επιχείρησης.